Aantal vestigingen van scholen basisonderwijs (bo) in Zuid-Holland in 2017.
regio (RAS) >> absoluut
      
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2010 staat voor schooljaar 2010/2011 etc. De cijfers over 2017 zijn voorlopig.
Exclusief de vestigingen voor sbo en so.