Aantal inwoners van 18-23 jaar in Zuid-Holland in 2010.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2010
17400
7105
18625
13399
3102
5641
3967
18325
162913
6043
10953
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)