Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2020
1.1
0.8
0.9
1.1
0.5
0.9
0.8
6.5
2.5
1.0
0.6
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2020/2021 zijn voorlopig.