Aantal vmbo-leerlingen in leerjaar 3-4 naar woongemeente in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
2737
1347
3142
2157
683
1004
703
1365
23661
985
1869
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Cijfers over schooljaar 2020/2021 zijn voorlopig.