Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners van 0--1 jaar
regio2020
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2020/2021 zijn voorlopig.