Aantal vwo-leerlingen in leerjaren 3-6 naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2021
2918
976
2535
2334
384
857
516
3270
21921
940
1129
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.