Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (theoretisch-gemengd) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2021
1542
737
1735
1271
354
601
372
886
12513
494
994
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.