Omvang beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2010.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2010
131000
50000
137000
99000
25000
46000
28000
108000
1062000
46000
84000
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers gebaseerd op absolute aantallen afgerond op duizendtallen.