Aantal havo-leerlingen in leerjaren 3-5 naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
2552
1084
2358
1900
546
915
564
1914
18568
928
1382
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2020/2021 zijn voorlopig.