Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
2857
843
2394
2160
265
746
441
13688
55316
882
916
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2020/2021 zijn voorlopig.