Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2021
2963
871
2427
2176
263
751
454
14035
55904
885
919
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.