Omvang werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2021
142000
54000
142000
105000
27000
47000
30000
116000
1155000
50000
84000
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
Cijfers voor regio's en totaal Zuid-Holland gebaseerd op gemeentecijfers afgerond op duizendtallen. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.