Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2022.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2022
-103
-39
-73
-241
-74
-31
-24
1208
3483
-161
-132
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.