Netto arbeidsparticipatie (%) van de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2022.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2022
73.36101309727431
70.71882827372008
71.05556087182727
72.12989655579301
77.3
75
76.20000000000002
74.3668944221042
72.83188151647852
72.81300285986654
71.77824106681693
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Daarom worden de gegevens tot en met 2020 in een aparte tabel gepresenteerd.