Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2019.
regio (gebiedsprofielen) >> per 1.000 inwoners
regio2019
9,8
4,3
2,7
8,7
9,2
8,9
2,7
3,0
8,0
8,3
4,4
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Deze cijfers zijn inclusief administratieve correcties van het CBS.