Aantal inwoners van 18-24 jaar in Zuid-Holland in 2012.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2012
20796
8295
22235
15467
3505
6373
3768
22614
198168
7066
12411
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)