Groene druk in Zuid-Holland in 2022.
regio (gebiedsprofielen) >> absoluut
regio2022
39.2070
42.1013
39.2461
38.9095
38.7629
38.8471
41.4296
32.3859
36.0299
39.2146
36.0237
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)