Aantal inwoners van 75 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2022.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2022
22429
8595
25960
18147
5217
9196
5712
17927
175029
8650
14699
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)