Aantal inwoners van 0-14 jaar in Zuid-Holland in 2023.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2023
45085
17843
46102
31491
8066
13993
9541
30237
366994
15435
24584
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)