Aantal inwoners van 0-14 jaar in Zuid-Holland in 2022.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2022
44285
17639
45749
31304
8021
13784
9498
30293
365173
15170
24283
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)